Persondatapolitik

Persondatapolitik for Salient Pharma Aps (www.salientpharma.com)

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan Salient Pharma Aps (”Salient Pharma”, ”vi”, ”vores”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader/giver når du besøger vores hjemmeside www.salientpharma.com og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

1.1 Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du anvender websiden og når du ellers interagerer med os og vælger at sende oplysninger til os, såsom når du udfylder en af vores webformularer, når du sender os en forespørgsel (fx i forbindelse med kundeservice), og når vi behandler dine bestillinger.

Afhængigt af de tjenester du bruger, og hvordan du anvender webstedet, indsamler vi følgende kategorier af data:

Kontaktoplysninger (såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer);

Login oplysninger, hvis du opretter en konto hos os;

Transaktionsdata;

Kontooplysninger alene efter behov for at kunne gennemføre dit køb;

Lokalitetsdata. Enten i form af præcise eller upræcise data. Præcise data er bl.a. oplysninger om geolokation. Upræcise data er bl.a. data afledt af din IP-adresse, MAC-id, eller devicenummer eller data som indikerer sin lokalitet med mindre præcision, eksempelvis by eller postnummer;

Information indsamlet af cookies;

Særligt om helbredsoplysninger og andre særlige kategorier af oplysninger: Hvis du oplyser helbredsoplysninger eller andre særlige kategorier af oplysninger om dig i din forespørgsel til os via e-mail eller via udfyldelse af vores webformular, behandler Salient Pharma også disse særlige kategorier af oplysninger om dig.

1.2. Anvendelse af personoplysninger (formål)

Vi indsamler og anvender dine personoplysninger i forbindelse med følgende funktioner og formål:

Behandle, håndtere og administrere din ordre for at opfylde vores kontrakt med dig eller for at overholde gældende lovgivning om bogholderi;

Forsendelse af de købte produkter til dig for at opfylde vores kontrakt med dig;

Korrespondance, herunder e-mailkorrespondance: Fx når du kontakter os med en forespørgsel, anvender vi dine kontaktoplysninger til at besvare din henvendelse, fremsende information eller udføre andre forespørgsler;

Produkt og kundesupport: For at kunne yde support, herunder i forbindelse med produktforbedringer, produktsikkerhed og tilbagekaldelser;

Drift af vores hjemmeside;

Administration af vores daglige forretningsbehov: F.eks. administration af vores websteder og -tjenester, kontraktstyring, analyser, forebyggelse af svindel, virksomhedsledelse, rapportering og overholdelse af lovgivningen;

Markedsføring og kommunikation: For at kunne give meddelelser, oplysninger og direkte markedsføring vedrørende Salient Pharma produkter, teknologier og tjenester, herunder oprettelse af en profil, som vi bruger til at give dig målrettede tilbud, nyhedsbreve, produktinformation, eller annoncering, som vi skønner er af interesse for dig. Når det kræves af gældende lov, indhenter vi dit samtykke til denne markedsføring. Du kan til enhver tid afvise at modtage elektronisk markedsføringsmateriale ved direkte i den modtagne e-mail at fravælge modtagelse af yderligere e-mails eller ved at kontakte os på info@salinetpharma.com

Vi kan også behandle dine oplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

 

1.3. Behandlingsgrundlag

 

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

at du har givet dit samtykke (GDPR artikel 6 (1)(a))

at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale med dig (GDPR artikel 6 (1)(b))

at behandlingen er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelse som dataansvarlig (GDPR artikel 6(1)(c)), og/eller

samt at behandlingen er lovlig og nødvendig for at forfølge Salinet Pharmas legitime interesser (GDPR artikel 6(1)(f)).

 

Hvis vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 13 nedenfor).

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på et andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

1.4 Markedsføring:

Hvis du vælger at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføringsmeddelelser fra os, vil vi have behov for dit navn og e-mail, som er nødvendige for at vi kan sende nyhedsbreve mv. til dig.

Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk.1.

Du vil til enhver tid kunne frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 13), eller ved at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve eller breve/mails med markedsføring. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet, med mindre dine oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde en kundeaftale med dig.

 

1.5 Videregivelse til andre dataansvarlige:

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse.

Det kan under visse omstændigheder efter lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

I tilfælde af omstrukturering eller hvis virksomheden bliver overtaget, vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

1.6 Overladelse til databehandlere:

Dine personoplysninger overlades til vores mediabureauer, som leverer ydelser på vores vegne, fx i forbindelse med annoncering på digitale kanaler. Mediabureauerne behandler alene personoplysningerne på Salent Pharmas vegne og i overensstemmelse med Salient Pharmas instruks.

 

1.7 Opbevaring og sletning af personoplysninger:

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde et eller flere af de formål, der fremgår af denne Privatlivspolitik. Ud over de konkret anførte formål ovenfor, vil vi også kunne opbevare oplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller beskytte vores retlige interesser, fx i forbindelse med en igangværende juridisk proces. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af nogle af vores formål, sletter eller anonymiserer vi dem.

 

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, behandler vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke til fremtidig behandling tilbage.

 

Hvis du henvender dig til os med spørgsmål eller for at få information el lign., opbevarer vi dine personoplysninger indtil vi er sikre på, at du har fået svar på din henvendelse, dog højst 12 måneder efter den seneste kontakt med dig, medmindre vi kan anvende et andet grundlag, eller du har givet os dit samtykke til en længere opbevaring

1.8 Cookies:

Vi anvender cookies på vores hjemmeside til at optimere din brugeroplevelse. Du kan administrere cookies in din webbrowsers indstillinger. Bemærk, at blokering af cookies måske bevirker, at webstedet ikke fungerer optimalt. Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her.

1.9 Sikkerhed:

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til sikkerhedsmæssige standarder. Vi bestræber os således på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

1.10 Dine rettigheder:

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til efter gældende regler herom at få berigtiget og slettet personoplysninger om dig, samt at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har desuden ret til at modtage dine personoplysninger og til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 13 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

e-mail dt@datatilsynet.dk 6.11 Links til andre hjemmesider

 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

1.12 Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

1.13 Kontakt:

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Salient Pharma Aps

Naverland 22, 2600 Glostrup

Danmark

CVR 36900709

info@salientpharma.com

+45 4280 6300

 

1. august 2019